Obavijest za učenike putnike

Svi učenici putnici (od prvog do četvrtog razreda) dužni su dostaviti Potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanaciranje međumjesnog javnog prijevoza koju mogu preuzeti na poveznici:

Potvrda 100% troškova

Potvrda 75% troškova

ispunjenu i potpisanu i od strane roditelja. Potvrda se dostavlja u prostor čitaonice u vremenskom razdoblju od 8,00 – 10,30 sati tijekom srijede i četvrtka 10. i 11. rujna.

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza, sukladno odluci Vlade RH od 28.kolovoza 2014., ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitoga javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.

Iznimno, pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako su:

- članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

 

VAŽNA OBAVIJEST MATURANTIMA

Podjela svjedodžbi (o položenim obveznim)  i potvrda (o položenim izbornim) ispitima  državne mature u ljetnome roku 2014. bit će u četvrtak, 17. srpnja 2014. u 9:00 u Gimnaziji Metković.

Duplikate navedenih isprava ne izdaje Škola, nego javni bilježnik.

Čestitamo učenicima na postignutim rezultatima!

                        Školsko ispitno povjerenstvo Gimnazije Metković  

 

Obavijest maturantima

Prigovor na objavljene rezultate ispita državne mature učenici mogu uložiti ispitnome koordinatoru u utorak i srijedu (8. i 9. srpnja 2014.) od 8:00 do 10:00 sati.

Školsko ispitno povjerenstvo Gimnazije Metković